เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Downloadhoo เป็นแหล่งเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำรีวิวซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เช่น Freeware, Shareware และ Opensoure มีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่ได้นำมาแจกจ่ายบนเว็บไซต์ของ Downloadhoo.com มีการจัดเก็บไฟล์บนเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเว็บไซต์แจกจ่ายซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั่วไปโดยได้รับอนุญาติให้สามารถแจกจ่ายใช้งานได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ทั้งหมดอยู่ในประเภทของ Freeware, Shareware และ Opensoure และทางเว็บไซต์เองไม่ได้จัดเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่านสามารถโหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกังวัลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์ภายในเว็บไซต์เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เมื่อเกิดปัญหาใดๆ กับผู้ใช้งาน และถ้าหากเจ้าของซอฟต์แวร์ พบเห็นซอฟต์แวร์ของตนเองและไม่อนุญาติที่จะนำมาเผยแผร่ทางเว็บไซต์ สามารถที่จะติดต่อเพื่อนำเอาซอฟต์แวร์ ที่ท่านเป็นเจ้าของออกไปจากเว็บไซต์ของเราได้ทันที

ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ Downloadhoo.com

E-mail: grorela[@]hotmail.com

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap