ดาวน์โหลดฟรี CPU-Z 1.60


ในที่สุด CPU-Z 1.60 เวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ เพื่อดูรายละเอียดสเป็กของตัวซีพียู (CPU) เมนบอร์ด (Mainboard) หน่วยความจำ (Memory) และระบบ (System)

CPU-Z 1.60 เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ CPU , Mainboard , RAM , OS System และ DirectX โปรแกรมเหมาะสำหรับใช้ในการเช็คข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประกอบหรือ PC สำเร็จรูป สามารถใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลสเป็กที่เราวางไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ สำหรับเวอร์ชั้นนี้มีทั้งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง และเวอร์ชั่นมาตรฐาน ที่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
CPU-Z 1.60

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap