ดาวน์โหลดฟรี Focus Photoeditor 6.3.9.5

Focus Photoeditor 6.3.9.5

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Focus Photoeditor 6.3.9.5 ดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อและแก้ไขภาพ หรือโปรแกรมแต่งรูปอัพเดทกันอีกแล้วครับสำหรับโปรแกรม Focus Photoeditor หลังจากที่อัพเดทกันไปไม่นาน สำหรับโปรแกรมแก้ไขภาพ และ สร้างอัลบั้มรูปภาพได้อีกด่้วย คุณสมบัติต่างๆ อาดคล้ายกับ Photoshop แต่ด้วยลูกเล่นที่แตกต่าง ทำให้โปรแกรม Focus Photoeditor เป็นที่นิยมของพวกถ่ายภาพ ซึ้งสามารถตกแต่งรูป หรือ แก้ไขรูป ให้งานออกมาดูทีดีสุดเลยครับ

Focus Photoeditor is a powerful image and photo editor, picture retouching tool, web album creator, image browser and Photoshop Filters Host Application for Windows. Besides its excellent ability to correct digital photos, it has many rich tools and effects found in much more expensive professional tools. And there are also many tools you can hardly find elsewhere, such as Quick Fix Wizard, Effective and Intelligent Automatic Corrections, Smart Color Replacement and extras like a web-album builder, a batch processor and support for photoshop plugins. Expand your Creativity, improve your digital photos, create artwork, produce pictures for the web, print your own Cd and MusicCassette covers, prepare logos, paint with the mouse and create professional looking graphics. Focus is the easy-to-use image editor for anyone.

Focus Photoeditor is a feature rich graphics and photo editing solution for Painting and Retouching as well as Image Processing. It offers customizable brushes, more than 30 Filters/Effects/Deformations, gradients patterns, painting, magic wand and many other standard and advanced features. Focus Photoeditor also supports layers and offers a light studio to apply effects like Elliptic Hotspot, Supernova and others.

Benefits:
* Loads fast, letting you immediately start to edit your pictures.
* Program does not eat up memory, it just uses the right amount necessary for working: memory consumption does not grow with number of layers or the number of pictures opened in the editor.
* Supports over 70 digital camera RAW formats.
* Has a very comprehensive and professional set of features.
* Has the best set of Automatic Photo Corrections available on the market.
* High quality photo correction algorithms, which are also finely tuned. An example is the new Unsharp Mask filter.
* Has a very easy to use Batch Processor with undo capabilities.
* Supports powerful ways of creating Selections and has separate undo history for them.
* Features great control over precise editing (exact positioning of layers, precise cropping, printing in exact size and position etc..)
* Many options to save and export files (optimized size and preview for all formats)
* Very comfortable picture browser: lets you rotate, make backup copies, copy

ประเภท : Freewareผู้พัฒนา : Nwspro.com , ขนาดไฟล์ : 36.20 MB

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Focus Photoeditor 6.3.9.5

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap