ดาวน์โหลดฟรี Foxit Reader 5.3


หลายๆคนกำลังมองหาโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารไฟล์อย่าง PDF วันนี้เลยมาแนะนำโปรแกรม Foxit Reader 5.3 เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารไฟล์งานต่างๆ ที่เป็นนามสกุล PDF ตัวโปรแกรมมีไฟล์ขนาดเล็กสามารถเปิดทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้งานฟรี และมีเครืองมือพร้อมสำหรับการใช้งาน สามารถใช้งานควบคู่กับ PDF Standard 1.7

สำหรับคุณสมบัติและความสามารถของ Foxit Reader 5.3
1. ไฟล์มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบาย
2. สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทันทีและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
3. สามารถแปลงไฟล์งาน ข้อความ text ต่างๆ ให้เป็น *.pdf
4. มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง
5. สามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

สำหรับใครที่สนใจโปรแกรมอ่านไฟล์เอกสาร PDF สามารถโหลดโปรแกรม Foxit Reader 5.3 ไปใช้งานกันได้เลยครับ

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Foxit Reader 5.3

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap