ดาวน์โหลดฟรี Kies 2.5.3

Samsung Kies 2.5.3

Kies เป็นโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลหรือซิงค์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังอย่าง Samsung โปรแกรมสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านทาง USB หรือ Wifi เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้จัดการได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว สามารถใช้ในการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์มือถือของคุณ จะมีการแจ้งเตือนอันโนมัติเมื่อมีเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมอัพเดทได้ทันที และ ยังสามารถจัดการสร้างรายชื่อเพลงที่คุณชื่นชอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เพลง วิดีโอต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ติดต่อ กับ Outlook,Google,Yahoo ได้อีกด้วย

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Kies

  • ช่วยในการสำรองข้อมูลบนมือถือ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ ที่อยู่ผู้ติดต่อ รูปภาพ วิดีโอ เพลง
  • ช่วยอัพเดทเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของระบบปฏบัติการ
  • ช่วยในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงในมือถือด้วยโปรแกรม
  • สามารถแก้ไขปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่อง
  • สามารถดูรูปภาพ วิดีโอ เพลง หรือข้อความต่างๆ ด้วยโปรแกรม
  • สามารถซิงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมือถือและคอมพิวเตอร์
  • สามารถซิงค์ข้อมูลผ่าน Outlook, Google หรือ Yahoo ได้
  • รองรับการใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac OS X

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Kies 2.5.3

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap