ดาวน์โหลดฟรี My Lockbox 2.8

My Lockbox 2.8

My Lockbox เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับซ่อนไฟล์และซ่อนโฟล์เดอร์ได้โดยไม่มีใครสามารถหาเจอได้ โปรแกรมซ่อนไฟล์ My Lockbox 2.8 มีการใช้ระบบล็อครหัสผ่านซึ่งผู้ที่ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลในโฟล์เดอร์ลับของเราจะะต้องมีการใส่รหัสยืนยันให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะเข้าไปยังโฟลเดอร์ของเราได้ เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมจะสร้างโฟล์เดอร์พิเศษให้เราสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆลงในโฟลเดอร์นี้และสามารถเปลี่ยนย้ายตำแหน่งโฟลเดอร์ได้ด้วย จากนั้นก็ทำการย้ายไฟล์ข้อมูลและโฟล์เดอร์ต่างๆ ลงในโฟลเดอร์พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเสร็จแล้วระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่านแล้วทำการล็อคโฟล์เดอร์ แค่นี้ก็จะไม่มีใครสามารถหาข้อมูลไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราซ่อนไว้ได้แล้ว หากต้องการใช้ข้อมูลไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็เพียงแค่เปิดใช้โปรแกรมแล้วปลดล็อค แค่นี้เราก็จะสามารถใช้งานไฟล์ข้อมูลหรือโฟลเดอร์ได้ตามปกติ สำหรับการอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดของ My Lockbox 2.8 นี้ อัพเดทในส่วนการแก้ไขบั๊กต่างๆของโปรแกรมครับ

ใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งานได้ฟรีเลยครับ

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
My Lockbox 2.8

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap