ดาวน์โหลดฟรี Panda Cloud Antivirus 2.0

Panda Cloud Antivirus 2.0
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Panda Cloud Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ประยุกต์ใช้สำหรับเทคโนโลยี Cloud Technology เชื่อมต่อไปยังเครื่องผู้ใช้งานเข้ากับ Server Cloud ของโปรแกรม Panda Cloud ในการประมวล สแกนค้นหาและป้องกันไวรัสต่างๆ เข้ามาบุกรุกโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมทั้งเก็บฐานข้อมูลของไวรัส โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูล

ล่าสุดได้มีการพัฒนาโปรแกรมและได้ปล่อย Panda Cloud Antivirus 2.0 ที่มาพร้อมกับการทำงานบน Server ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรในการทำงานที่น้อยลง เพิ่มฐานข้อมูลของไวรัสมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ ทั้งสปายแวร์ มัลแวร์ และโปรแกรมอันตรายต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโปรแกรมก็สามารถทำงานได้ปกติเหมือนกับ Antivirus ทั่วๆ ไป โดยใช้ฐานข้อมลที่เก็บสะสมเอาไว้มาใช้ในการตรวจสอบ

Panda Cloud Antivirus เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสฟรีแวร์อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในการใช้งานมากขึ้น จึงเหมาะและสอดคล้องสำหรับการนำมาใช้เพื่อช่วยในการป้องกันคอมพิวเตอร์ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลด Panda Cloud Antivirus ไปใช้งานกันได้ฟรี

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Panda Cloud Antivirus 2.0

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap