ดาวน์โหลดฟรี Peacock Color Picker 3.0

โปรแกรมดูดสี Peacock Color Picker 3.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม Peacock Color Picker เป็นโปรแกรมดูดสีจากหน้าจอที่สามารถดึงสีได้จากทุกจุดบนหน้าจอของท่าน โปรแกรมยังเหมาะสำหรับนักกราฟฟิค, นักออกแบบเว็บไซต์, หรือผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการทราบรหัสสีที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นๆ เพื่อให้ได้สีตรงกับที่ต้องการมากที่สุด โปรแกรมใช้เทคนิคหน้าจอโปร่งใสทำให้สามารถดูดสีได้ทุกจุดบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอโปรแกรมไปมา ค่าที่โปรแกรมแสดงก็มีทั้ง ค่า RGB, HSV, CMYK, HEX, HTML, และโค้ดสำหรับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมอย่าง Visual Basic, C , Java, Delphi เป็นต้น

Peacock Color Picker allows you to retrieve the color of any pixel on your screen. It is the perfect color picking solution for professional graphic designers, webmasters and home users. Thanks to the revolutionary fade-out user interface you will be presented with an unobstructed view of your screen, and you can immediately start picking & mixing the color scheme of your choice.

ประเภท : Freewareผู้พัฒนา : Reohix, ขนาดไฟล์ : 3.5 MB

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Peacock Color Picker 3.0

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap