ดาวน์โหลดฟรี Rapid Typing Tutor 4.1


โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส Rapid Typing Tutor 4.1 เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่จะช่วยให้เราได้ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โปรแกรมมีบทเรียนต่างๆ ที่จะช่วยในการหัดฝึกพิมพ์สัมผัส ซึ่งสามารถที่จะเลือกเรียนบทไหนก่อนก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โปรแกรมมีแบบทดสอบในแต่ละช่วงของก่อนฝึกหัดพิมพ์ ซึ่งสามารถแสดงสถิติการเรียนและค่าต่างๆ โดยละเอียดเป็นแบบกราฟและตัวเลขทางสถิติ ทำให้เราสามารถทราบค่าการฝึกหัดของเราในแต่ละบทเรียนได้ หน้าตาของโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย โปรแกรม Rapid Typing Tutor 4.1 สามารถโหลดไปใช้งานกันได้ฟรีๆ นับว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถหัดฝึกพิมพ์สัมผัสได้ง่ายขึ้นครับ

ใครสนใจโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยครับ

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Rapid Typing Tutor 4.1

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap