ดาวน์โหลดฟรี SketchUp Make 13.0

SketchUp Make 13

SketchUp Make เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่พัฒนาโดย Google โดยล่าสุดได้ย้ายสังกัดไปค่าย Trimble บริษัทออกแบบโดยตรง โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างออกแบบโมเดล 3D ได้ตามต้องการในสไตล์ที่ต้องการได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่กำลังอยากหัดออกแบบโมเดลต่างๆ โปรแกรมสามารถออกแบบในสไตล์ต่างๆ เช่น รูปหลายมิติ โมเดลบ้าน ตึก ต้นไม้ โปรแกรมนี้สามารถคู่มือวิดีโอสอนการใช้งาน ให้ศึกษาและสามารถทำได้ตามได้ และมีเว็บบอร์ดสำหรับพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบ โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการออกแบบโมเดลบ้าน การตกแต่งชิ้นส่วนบ้าน สินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ และโมเดลตึก โปรแกรมสามารถใช้งานได้ฟรี สนใจดาวน์โหลดได้

ฟีเจอร์และความสามารถของใหม่ๆในเวอร์ชั่น SketchUp Make 13.0

  • An Extension Warehouse has been created and integrated with SketchUp. Users can now manage hundreds of extensions installed on their computer via the Extension Warehouse.
  • The word “SketchUp” now refers to a product family of which there are two members: SketchUp Pro and SketchUp Make.
  • Toolbars for SketchUp on Windows operating systems have been improved. They are now customizable and more reliably stay put once they have been docked.
  • Scene-based animations can now be exported to high-quality video from SketchUp.
  • Toolbars and cursors have been updated and made consistent between SketchUp, LayOut, Style Builder and SketchUp Viewer.
  • We have a new SDK. See the “getting_started.html” and “migration_guide.html” in the SDK package for details.
  • Lots of little tweaks, bugs fixes and improvements were made to existing features.
  • SketchUp no longer will take a long time to open and close with an unstable Internet connection.
  • (Mac) SketchUp does not support OS X 10.6 and older versions of OS X. Users with these platforms will see an error on launch.
  • (Windows) XP SP3 is now required to run SketchUp on XP

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
SketchUp Make 13.0

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap