iTunes 12.0

iTunes 12.0 iTunes หนึ่งในโปรแกรมอเนกประสงค์ฟรีแวร์ที่ควรมีติดตั้งไ […]

iTunes 11.3.1

ITunes 11.3.1 iTunes เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหับเชื่อมต่อระหว่างอุป […]

iTunes 11.2

iTunes 11.2 iTunes เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้ […]

iTunes 11.1.5

iTune 11.1.5 iTunes เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานสมาร์ […]

iTunes 11.1.4

iTunes เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลต่างๆ บนอุปกรณ์ของค […]

iTunes 11.1.3

iTunes เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนอุปกรณ์ Apple ใช้ในการเ […]

iTunes 11.1

iTunes เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลของอุปกรณ์สมา […]

iTunes 11.0.4

iTunes เป็นโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและแท็บแลตค่ายย […]

iTunes 11.0.2

iTunes เป็นโปรแกรมแอพพลิเคชั่นฟรีแวร์สำหรับ MAC และ Win […]

iTunes 11.0.1

iTunes เป็นโปรแกรมเชื่อมต่อจัดการแอพพลิเคชั่นต่างๆ สำหร […]
Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap