Posts tagged with "โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส"

Comodo Internet Security 7.0

5.00 / 5 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 1 vote, 5.00 avg. rating (93% score) Comodo Internet Security เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยฟรีแวร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการปกป้องดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆ... 

Comodo Internet Security 6.1

5.00 / 5 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 1 vote, 5.00 avg. rating (93% score) Comodo Internet Security เป็นโปรแกรมด้านความปลอดภัยเหมาำะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ... 

Kaspersky Security Scan

0.00 / 5 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 0 votes, 0.00 avg. rating (0% score) หนึ่งในค่ายโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการ...