ดาวน์โหลดฟรี WinUtilities Free Edition 10.41

WinUtilities Free Edition 10.41

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม WinUtilities Free Edition เป็นโปรแกรมสำหรับที่จะทำให้การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากลายเป็นเรื่องง่ายๆ โปรแกรมเน้นการดูแลรักษาเครื่องภายในการคลิ๊กเดียว ซึ่งโปรแกรมมีการรวบรวมเครื่องมืออย่างเช่น โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องและกำจัดไฟล์ขยะ โปรแกรมดูแลรักษา registry โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิส โปรแกรมทำความสะอาดแรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเสถียรอยู่อยู่อย่างสม่ำเสมอ

WinUtilities (Free Edition) is a multi-functional system performance and optimization suite for Microsoft Windows. This collection of tools lets you supercharge your PC’s performance, enhance its security, tweak and optimize its settings, and customize and personalize your screens. Registry Cleaner makes your system more stable by cleaning out the bad Registry entries that build up each time you install and uninstall software. The program’s Registry Optimizer defragments and rebuilds your Registry, making your entire system run more smoothly and quickly.

The program includes powerful tools to clean and optimize your hard drives. The Disk Cleaner removes clutter and unnecessary files from your PC, allowing it to run more quickly. The DiskDefrag module defragments your hard drive, keeping it running efficiently. WinUtilities’s Windows Optimizers keep Windows running faster. The Memory Optimizer ensures that memory is released properly when you stop running each program on your system.

The software has Security and Privacy tools to protect you from malware and identify theft. The History Cleaner module erases your Internet history and other private files that could be used to track your online activities. The File Shredder function permanently deletes files and folders so that this data can never be recovered. The EXE Protector lets you add password protection to sensitive applications. The Undelete function lets you restore files that you accidentally deleted. You can even save files from deleted partitions.

By making it simple to do routine management on your system, WinUtilities keeps your computer running smoothly. You can manage the Windows Startup process, ensure that programs are uninstalled properly, and automatically schedule your detection and maintenance scans.

 Optimize, clean and boost the speed of your Windows.
 Protect your privacy and security.
 Block spyware, trojans, adware, etc.
 Fix certain application errors.
 Simple, fast and User friendly interface
 For only private use

ประเภท : Freewareผู้พัฒนา : YL Software , ขนาดไฟล์ : 6.70 MB

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
WinUtilities Free Edition 10.41

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap