ดาวน์โหลดฟรี WinUtilities Free Edition 10.5


WinUtilities Free Edition 10.5 ได้รับรางวัลเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่จะเข้ามาช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างครบวงจรภายในคลิกเดียว เช่นการทำความทำสะอาด registry พร้อมซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย แฟ้มเก็บเอกสารชั่วคราวของในไดร์ต่างๆ อีกทั้งยังลบแอพพลิเคชั่น ประวัติการใช้งานบราวเซอร์อินเตอร์เน็ตและคุกกี้ด้วย และยังสนับสนุนในการจัดระเบียบดิสก์ไดร์ต่างๆของคุณพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้มีความมั่นคง โปรแกรม WinUtilities Free Edition 10.5 จะช่วยในการปรับแต่งให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว การเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมสามารถทำงานได้ภายในคลิกเดียว จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมโปรแกรมที่โหลดโดยอัตโนมัติ และสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ รวมถึงการลบไฟล์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ตั้งเวลารีไซเคิลขยะ การบำรุงรักษา พร้อมทั้งตั้งเวลาทำงานในการลบไฟล์

ใครที่สนใจกำลังมองหาโปรแกรมสำหรับดูแลจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ สามารถดาวน์โหลด WinUtilities Free Edition 10.5 ไปทดลองใช้งานได้ฟรีครับ

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
WinUtilities Free Edition 10.5

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap