ดาวน์โหลดฟรี Wise Registry Cleaner 6.14

Wise Registry Cleaner 6.14 เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้ทำความสะอาด registry ได้อย่างสะอาด พร้อมทั้งยังสามารถซ่อมแซม registry ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังลบโปรแกรมบางตัวที่สร้าง registy ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน โปรแกรม Wise Registry Cleaner 6.14 ถูกออกแบบเพื่อทำการสแกนค้นหา registry ในเครื่องของเราเพื่อตรวจดูว่าตัวไหนไม่ได้ใช้งานบ้าง และทำการลบทิ้งเพื่อช่วยให้คอมทำงานได้เร็วขึ้น หากพบจุดใดจุดหนึ่งที่บกพร่อง จะสามารถทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับ

Comments

หมายเหตุ: เว็บไซต์ DownloadHoo.com เป็นเราเป็นแหล่งแนะนำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เท่านั้น "ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น" และไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนายินยอมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
Wise Registry Cleaner 6.14

Copyright © 2017 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี · All rights reserved · Sitemap